LỜI CHỨNG CỦA MỤC SƯ VÕ XUÂN LOAN TẠI HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN SÀI GÒN CHIỀU 27/10/2021

“Nguyện những người kính sợ CHÚA nói rằng, “Tình thương của Ngài còn đến đời đời.”
Trong cơn tuyệt vọng, tôi kêu cầu CHÚA; CHÚA đáp lời tôi và đem tôi vào nơi tự do thoải mái.
CHÚA binh vực tôi, tôi chẳng sợ; Loài người làm chi được tôi?
Có CHÚA binh vực tôi, trong số những người giúp đỡ tôi, nên tôi sẽ nhìn những kẻ thù ghét tôi một cách đắc thắng.
Thà nương náu mình nơi CHÚA, hơn là nhờ cậy loài người.
Thà nương náu mình nơi CHÚA, hơn là nhờ cậy những người quyền thế đời nầy.
Ngươi đã cố sức xô cho tôi ngã, nhưng CHÚA đã giúp đỡ tôi.
CHÚA là sức mạnh của tôi và bài ca của ta; Ngài là Ðấng Giải Cứu của tôi.”
Mời anh em xem 20 phút lời chứng của Mục sư Võ Xuân Loan trong video dưới đây, đặc biệt là bài thơ ngắn ở phút cuối thật cảm động…xem xong bạn sẽ thấy sự kỳ diệu Phục sinh của Chúa luôn Ở CÙNG với Còn dân của Ngài trong giữa cơn đại dịch và sự tấn công của cả một hệ thống Media như bầy quỷ dữ mang xác người vào Hội thánh của Chúa…tệ mạt tới mức triệu tập cả năm em thiếu nhi đến khủng bố tinh thần trẻ con hòng tìm chứng cớ kết tội Hội thánh Truyền Giáo Phục Hưng thì thật không thể dung nạp trong ánh sáng văn minh loài người hôm nay.
God Blessing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *