NGÀY 2/8. TIỀM NĂNG LỚN TUY ĐƠN CHIẾC

Làm sao giúp người khác được vì tôi có rất ít năng lực?

LỜI CHÚA

Nhưng con trai của chị Phao-lô biết được âm mưu ấy, nên đi vào trong đồn, báo trước cho Phao-lô.

… Viên chỉ huy nắm tay anh thanh niên, dẫn riêng ra ngoài và hỏi: “Cậu có việc gì cần trình báo cho tôi?” Anh thưa: “Người Do Thái đã đồng mưu xin quan giải Phao-lô xuống Hội đồng Công luận vào ngày mai, giả vờ như họ muốn điều tra việc nầy cho kỹ càng hơn. Nhưng xin quan chớ tin họ, vì có hơn bốn mươi người trong bọn họ âm mưu hại Phao-lô, đã thề với nhau chẳng ăn uống gì cả cho đến khi giết được ông ta; và bây giờ, họ đang sẵn sàng, chỉ đợi quan chấp thuận thôi.” (Công Vụ 23:16, 19-21 – Bản Truyền Thống Hiệu Đính)

Khi ông Phao-lô đến Giê-ru-sa-lem và gặp khó khăn thì tín hữu lẫn các sứ đồ dường như không giúp ông được. Vào thời điểm người Do Thái gốc Tiểu Á xúi giục dân thành Giê-ru-sa-lem nổi lên chống nghịch ông và tìm cách giết ông thì có người báo tin cho viên chỉ huy đội quân La Mã nhờ đó ông không bị dân Do Thái giết. (Công Vụ 21:27-35)

Khi bốn mươi người Do Thái thề chẳng ăn uống cho đến khi giết được ông Phao-lô thì cũng nhờ có người báo tin mà ông thoát chết.

Người báo tin cho ông và viên chỉ huy đội quân La Mã biết âm mưu của 40 người Do Thái là cháu gọi ông Phao-lô là cậu.

Đức Chúa Trời có thể dùng nhiều cách và nhiều người khác nhau để giúp đỡ và giải cứu người của Ngài. Người được Chúa dùng có thể là một sĩ quan La Mã, hoặc một thanh niên trong hội thánh, không có gì đặc sắc.

Đối với những biến cố và hoàn cảnh xảy ra cho người khác, có lẽ bạn nghĩ rằng mình chỉ là cá nhân đơn độc, chỉ biết đứng nhìn và chẳng giúp được gì. Thế nhưng trong nhiều tình huống biết đâu chừng bạn là người duy nhất có thể giúp đỡ, và nếu bạn không nắm lấy cơ hội để giúp đỡ thì có thể công việc đó không được hoàn tất. Cháu trai của ông Phao-lô đã cứu mạng ông bằng cách rất đơn giản là báo cáo lại điều anh ta đã nghe.

Thử hồi tưởng lại lần bạn cần sự giúp đỡ cấp bách mà có người đến giúp bạn. Dù chỉ là người bình thường nhưng lúc đó người ấy trở nên rất quan trọng, đúng không? Khi bạn nhìn thấy nhu cầu của người khác, hãy hết lòng giúp bằng lời nói, bằng việc làm đơn giản. Bạn có sẵn lòng không?

KINH NGHIỆM

Sự sỉ nhục làm đau thương lòng tôi, tôi đầy sự khổ nhọc;
Tôi trông đợi có người thương xót tôi, nhưng chẳng có ai;
Tôi mong chờ người an ủi, song nào có gặp.

(Thi Thiên 69:20)

Oaktreevu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *