NGÀY 25/6. KẺ CÁM DỖ

Sự cám dỗ đến từ đâu?

LỜI CHÚA

Khi bị cám dỗ, đừng đổ lỗi cho Thượng Đế, vì Thượng Đế không hề làm điều sai quấy và chẳng bao giờ cám dỗ ai. Chính những tư tưởng, dục vọng xấu xa trong con người thôi thúc, tạo ra sự cám dỗ. (Gia-cơ 1:13-14 – Bản Diễn Ý)

Người nữ nhìn trái cây thèm thuồng, thấy vừa ngon vừa đẹp,… liền đưa tay hái ăn.(Sáng Thế Ký 3:6 – Bản Diễn Ý)

Chẳng có lạ gì, chính Sa-tan cũng giả làm thiên sứ sáng chói. (II Cô-rinh-tô 11:14 – Bản Diễn Ý)

Khi cho rằng Đức Chúa Trời cám dỗ bạn, tức là bạn không nhận ra kẻ thù của mình và biến Đức Chúa Trời, luôn luôn là đồng minh của bạn thành ra kẻ thù. Kinh Thánh cho biết “Đức Chúa Trời chẳng bao giờ cám dỗ ai”. Như vậy cám dỗ đến từ đâu? Kẻ thù thật sự của bạn là ai?

-Cám dỗ đến từ ma quỷ. Ma quỷ không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phải là một nhân vật có đuôi, tay cầm chĩa ba, mắt phóng tia lửa, miệng có răng nanh đầy những máu, thở ra toàn hơi độc… Ma quỷ giả dạng thiên sứ sáng láng để lừa gạt con người. Là nhân vật có thật chuyên đi cám dỗ nên Kinh Thánh gọi ma quỷ là quỷ cám dỗ (kẻ cám dỗ). Bà Ê-va nói rằng “con rắn dỗ dành tôi” (Sáng Thế Ký 3:13b). Chúa Giê-xu gọi ma quỷ là Sa-tan. Ma quỷ có quyền năng thực hiện nhiều việc. Dầu vậy, bạn cần nhớ rằng ma quỷ có quyền năng nhưng không toàn năng.

-Cám dỗ đến từ thế gian. Thế gian với những điều thấy được, cụ thể là của cải vật chất, tiền tài danh vọng, địa vị đời này… cám dỗ con người. Ma quỷ dùng thế gian như miếng mồi ngon để cám dỗ con người. Chính vì thế Kinh Thánh dạy: “Đừng yêu thế gian và những gì thuộc về thế gian.” (I Giăng 2 :15)

-Cám dỗ đến từ bản ngã. Kinh Thánh cho biết “chính những tư tưởng, dục vọng xấu xa trong con người thôi thúc, tạo ra sự cám dỗ”. Ma quỷ biết rõ bản ngã của con người nên lợi dụng những ham muốn trong chúng ta để cám do. Thế nhưng nhiều người không biết điều này cho nên không có biện pháp đối với bản ngã. Thế gian cũng tấn công vào bản ngã của con người. Cho nên “những tham dục của thân xác, đam mê của mắt và kiêu ngạo của đời” là từ thế gian mà ra. (I Giăng 2:16)

MẠNG LỆNH

“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để anh em không bị cám dỗ! Tâm thần tuy sẵn sàng nhưng thể xác lại yếu đuối!” (Ma- thi-ơ 26:41 – Bản dịch Phạm Xuân)

Oaktreevu