TRUNG QUỐC ĐANG LÁO LOẠN CHỐNG ÔN DỊCH

Siêu thị tại Trung Quốc trống trơn, người dân hoảng loạn, mua trữ đến 300kg gạo không khác gì “ngày tận thế”
?Xem chi tiết hãy bấm vào đây????
Kinh thánh dạy về thời điểm này rằng : “Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và tỉnh táo. Vì ai ngủ thì ngủ ban đêm, và ai say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy tỉnh táo, mặc áo giáp của đức tin và tình yêu, đội mũ an toàn của hy vọng hưởng ơn cứu rỗi.” (https://bible.com/bible/19/1th.5.6-8)
God Blessing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *