Buổi Nhóm Cuối Năm 2021

Chương Trình Thờ Phượng sẽ bắt đầu vào lúc 21h, 31/01/2022
? Chủ Lễ: Mục Sư Nguyễn Văn Kiêm
? Công Bố Phúc Âm: Mục Sư Nguyễn Văn Kiêm

?Website: www.lutheranvietnam.org/
?Email : vietnamlutheran@gmail.com
?Youtube Link trực tiếp:  YOUTUBE

GOD BLESSING

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *