Chương Trình Thờ Phượng 09/01/2022

▨Dẫn Chương Trình: Cô Minh Thư
▨Chủ Lễ: Mục Sư Nguyễn Văn Kiêm
▨Công Bố Phúc Âm: Mục Sư Nguyễn Văn Kiêm
▨Ê-sai 43:1-7
▨Thi thiên 29
▨Rô-ma 6:1-11
▨ Lu-ca 3:15-22

 

lutheranvietnam.org/
?Email : vietnamlutheran@gmail.com
?Youtube Link trực tiếp : youtube.com/video/efHjp3ZiwQ8/livestreaming
GOD BLESS YOU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *