ĐÃ CHUYỂN GIAO ATM THUỐC FO TẠI LÂM ĐỒNG

Tạ ơn Chúa đã đưa Group TÔI YÊU SÀI GÒN đến HTTL Đà Lạt chuyển giao ATM thuốc FO kèm theo phương pháp phòng và điều trị Sars-Cov2 trong sự tiếp đón ấp áp bằng tình yêu của Chúa Jesus Ki-tô từ bà mục sư Bùi Phụng cùng anh em tình nguyện viên tại Lâm Đồng.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, cây và trong nhà
Cảm ơn HotMama Hồng Nghĩa , Huỳnh Thị Minh Thư cùng các anh chị em Mạnh thường quân đã góp phần vào những túi thuốc đầy yêu thương này. Vậy là nhiều đồng bào tiểu số trong khu vực có thuốc tốt để vượt qua ôn dịch rồi.

“Thưa anh chị em, xin cầu nguyện cho chúng tôi, để Ðạo Chúa được truyền bá nhanh chóng và được vinh hiển như đã thấy nơi anh chị em, Chúa rất thành tín, và Ngài sẽ làm cho anh chị em vững mạnh và bảo vệ anh chị em khỏi kẻ ác. Chúng tôi có niềm tin vững vàng trong Chúa về anh chị em rằng anh chị em đang làm và sẽ tiếp tục làm những gì chúng tôi truyền cho anh chị em. Nguyện xin Chúa hướng dẫn lòng anh chị em vào tình yêu của Ðức Chúa Trời và vào ơn chịu đựng của Ðấng Christ. Phần anh chị em, thưa anh chị em, xin đừng nản lòng làm việc thiện. Nguyện xin chính Chúa Bình An ban bình an cho anh chị em trong mọi lúc bằng mọi cách. Nguyện xin Chúa ở cùng tất cả anh chị em.”

Có thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang đứng

(https://bible.com/bible/19/2th.3.1-16)
God Bless Lâm Đồng
God Blessing Việt Nam