Đọc và lưu giữ lại bạn nhé !!!

Đọc và lưu giữ lại bạn nhé !!!

1.Bản đồ không phải là cảnh thật – The map is Not the Territory. Mỗi người nhìn sự vật, hiện tượng theo nhận thức riêng của họ, không ai giống ai.
Bản đồ không phài là lãnh thổ. Mỗi người lớn lên có một bản đồ khác nhau, nếu muốn có quyết định đúng bạn phải liên tục cập nhật thông tin mới, cập nhât bản đồ, luôn tìm điểm tương đồng trong mọi vấn đề thì sẽ có cách giải quyết khôn ngoan cho mọi tình huống và sự việc trở nên dễ dàng và nhanh chóng, đối với tổ chức và gia đình đều tương tự như vậy.

2. Mỗi hành vi đều có chủ đích tích cực của nó – Every Behavior has a Positive Intent. Bất kể con người ta làm điều gì (dù là tích cực hay tiêu cực) đều có chủ đích & có lợi ích riêng.
Nếu nhân viên đi trễ thì ảnh hưởng đến tố chức, nhưng chủ đích tích cực của họ muốn ngủ thêm tí nữa, hay đưa con đi học… nếu muốn biết lý do tại sao họ làm vậy thì ta nên tìm hiểu chủ đích tích cực của nó là gì và tìm cách giải quyết tận gốc. Và chung quy con người ta phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

3. Tâm trí & Cơ thể (Tâm & Thân) là một – The Mind and Body are One. Hai thực thể này luôn tác động, bổ trợ qua lại cho nhau.
Nếu muốn thay đổi trạng thái cơ thể, hãy thay đổi suy nghĩ, nếu muốn sáng tạo nhìn về bên phải, hướng lên, nếu bạn muốn nhớ về quá khứ nhìn về bên trái trên… đó là cách chúng ta thống nhất cơ thể và tâm trí của mình.

4. Tôi chịu trách nhiệm với Tâm trí & Kết quả của mình – I am incharge of my Mind and therefore my Result. Albert Bandura giải thích rằng sự Kỳ vọng (expectations) ảnh hưởng đến Hành động (performance).

Nếu muốn thành công, tôi luôn nghĩ về thành công và thành công và ngược lại, chúng ta luôn có những tiếng nói nhỏ bên trong với các ý nghĩ trái chiều, nếu một khi chúng ta muốn làm điều gì đó khác, quan trọng và tiếng nói nào là chủ đạo thì kết quả bên ngoải sẽ cho bạn biết đó là tiếng nói nào thắng. Muốn chiến thắng, phải sống với suy nghĩa của người chiến thắng.

5. Con người không phải là hành vi của họ – People are not their behaviors. Biết chấp nhận người khác & dần dần thay đổi họ.
Con người họ và hành vi của họ là hai việc khác nhau.Con người khác với hành vi của họ, vì hành vi do điều kiện sống, môi trường giáo dục,v ăn hóa, vì khi mới sinh ra, con người chúng ta là như nhau. Nếu muốn xây dựng nhân viên, thay vì nói “ bạn sai thì hạy nói ,việc bạn làm như vậy là sai…”, thì khi ấy chúng ta sẽ khách quan hơn khi xem xét hành vị người khác.

6. Ý nghĩa của giao tiếp chính là sự phản hồi mà bạn nhận được – The Meaning of Communication is the Response you Get. Giao tiếp chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta làm cho người khác hiểu mình nói gì.
Phản hồi bạn nhận được là ý nghĩa của việc giao tiếp
Ý nghĩa việc bạn giao tiếp nói lên việc bạn đã giao tiếp hiệu quả đến mức độ nào, bạn lãnh đạo nhân viên thì nên dùng theo ngôn ngữa của họ ma giao tiếp với tiềm thức của họ, lúc đó cách giao tiếp sẽ hiểu quả hơn, hay kể chuyện khi muốn truyền thông điệp nào đó.

7. Luật thay đổi cần thiết – The Law of Requisite Variety. Khi môi trường & ngữ cảnh thay đổi, sẽ làm cho kết quả thay đổi. Chỉ có người biết cách linh hoạt sẽ thành công.
Quy luật uyển chuyển cho sự thành công
Trong thực tế sẽ không có trường nào nào là sự việc sẽ theo đúng 100% theo lộ trình mình đã lên kế hoạch, cho nên bạn phải dự phòng nhiều phương ánh khác nhau, sao cho đảm bảo nó vẫn đến nơi bạn cần đến.

8. Chỉ có phản hồi & không có thất bại – There is Only Feedback and No Failure. Con đường đến thành công không chỉ là hoa hồng. Học từ Thành công cũng như từ Thất bại.
Chỉ có phản hồi chứ không có sự thất bại
Khi sự việc xảy ra không đúng ý mình, người thành công thì hỏi “ mình học được bài học gì ở đây, sau đó điều chỉnh chiến lược và đi tiêp”, còn người thất bại thì cho rằng đó là sự thất bại, than thân trách phận rồi bỏ cuộc và tiếp tục sai lầm đó trong tương lai.

9. Con người có tất cả nguồn lực (giải pháp) cần thiết để thành công & đạt được các mục đích họ mong muốn.Không có người yếu kém, chỉ có hoàn cảnh yếu kém.
Con người có tất cả mọi nguồn lực để thành công
Con người tốt đẹp bên trong chúng ta muôn luốn tỏa sáng chính mình, nhưng do các yếu tố môi trường khác nhau, dẫn đến niềm tin là khác nhau. Nếu bạn sinh ra trong gia đình ai cũng thành công, bạn mặc nhiên xem thành công là bình thường, hay ngược lại. Nếu muốn khích lệ nhân viên, phải tìm hiểu động cơ bên trong của họ là gì, lúc đó bạn là nha lãnh đạo sẽ kích hoạt được niềm tin mới bên trong chính họ, đó là động cơ giúp họ tỏa sáng.

10. Tôn trọng thế giới quan của người khác – Respect the other person’s Model of the World. Tìm kiếm để hiểu được tại sao người ta lại suy nghĩ hoặc hành động khác nhau trong cùng 1 tình huống. Đừng đưa ra phán xét quá sớm.
Tôn trọng cách nhìn thế giới của mỗi người
Mỗi người đều có cách nhìn thế giới khác nhau, bạn là nhà lãnh đạo nên hiểu tại sao họ lại nhìn thế giới như vậy thì sẽ dẫn dắt họ hiệu quả hơn thay vì phán xét họ.

11. Sự phản kháng (miễn cưỡng) của khách hàng là tín hiệu của sự thiếu thiện cảm – Resistance in a client is a Sign of Lack of Rapport. Không có khách hàng phản kháng (miễn cưỡng), chỉ có những người giao tiếp kém linh hoạt mà thôi.
Phản kháng là dấu hiệu của thiếu hiệu thiện cảm trong giao tiếp
Nếu khách hàng từ chối mua hàng của bạn, hay thiếu hợp tác với bạn, đó đơn giản chỉ là thiếu thiện cả trong giao tiếp, khi bạn biết như vậy,vấn đề trở nên đơn giản.

12. Nhận thức là sự phản chiếu – Perception is Projection. Thực tế cũng chỉ là một sự nhận thức & khi chúng thay đổi nhận thức thì thực tế chúng ta sẽ thay đổi theo.
Nhận thức là sự phản chiếu
Nhận thức chỉ là sự phản chiếu bên trong, cùng một hình ảnh, nhưng người ta lại nhìn khác nhau, do điều kiện sống và giáo dục là khác nhau. Cho nên là nhà lãnh đạo chúng ta phả liên tục cập nhật bản đồ của mình, để cho cách nhìn thực tại của mình cành chính xác bao nhiêu thì quyết định của mình càng tốt bấy nhiêu.

13. Sự tập trung lan tỏa đến đâu, năng lượng sẽ đến đó – Energy Flow where Attention Goes. Bất kì điều gì chúng ta tập trung vào thì sẽ tiếp tục phát triển & ngược lại.
Năng lượng đi đến nơi nào có sự tập trung cao
Người thành công luôn nghĩ về thành công, nói thành công, hành động theo người thành công, càng hành động, năng lượng càng lên, lúc đó họ sẽ thu hút những người và hoành cảnh đưa họ đến thành công hơn nữa, đó chính là điều kỳ diệu của cuộc sống.

14. Kiểm tra sinh thái học (môi trường sống xung quanh) – Ecology Check. Bất kì chúng ta làm điều gì đều có ảnh hưởng đến một hoặc nhiều điều khác.
Kiểm tra các yếu tố hòa hợp môi trường xung quanh khi bạn hành động, dù là tiêu cực hay tích cực, luôn có ảnh hưởng đến ít nhất một người khác xung quan bạn, cho nên luôn tìm kiếm sự ủng hộ của người xung quanh bạn cho những quyết định mang tính bước ngoặc hay đột phá.

15. Nếu bạn muốn hiểu, hãy hành động – If you want to understand, act. Việc học nằm trong hành động.
Nếu bạn muốn hiểu thì hãy hành động
Nếu bạn muốn hiểu hoàn toàn một vấn đề, hãy hành động, trải nghiệm rồi bạn..