MỪNG GIÁNG SINH SỚM VỚI CÁC TIÊN NỮ

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng, cây thông Noel và trong nhà

Cũng bởi một người nữ mang tội lỗi vào thế giới, và cũng bởi một người nữ mang Đấng Cứu Thế đến cứu nhân loại.

Chúa luôn luôn dành ơn đặc biệt cho người nữ, trong đó ơn làm Mẹ là ơn lớn nhất, vậy nên đừng ai đánh mất địa vị làm Mẹ mà Chúa đã ban cho nhé các chị em. Đoạn kinh thánh đặc biệt về tấm gương xin Vâng lời Chúa của Mẹ Mari – người nữ được chọn vô cùng tuyệt, mời anh em suy nghiệm nhé :

“Vào tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, thuộc miền Ga-li-lê, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên Giô-sép, thuộc gia tộc Đa-vít; trinh nữ này tên Ma-ri. Vào gặp Ma-ri,

Thiên sứ nói: “Xin chúc mừng cô, người được hồng phúc, Chúa ở cùng cô!”

Nghe lời chào ấy, Ma-ri rất bối rối, ngẫm nghĩ xem lời chào đó có nghĩa gì.

Nhưng thiên sứ tiếp: “Ma-ri, đừng sợ! Vì cô được Đức Chúa Trời ban ân sủng. Này, cô sẽ thụ thai và sinh một trai, và đặt tên là Giê-su. Người con trai đó sẽ nên cao trọng và sẽ được xưng là Con Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi vua Đa-vít, tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời; nước Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt.”

Ma-ri hỏi: “Tôi còn là trinh nữ, làm sao có việc đó?”

Thiên sứ đáp: “Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ bao phủ cô, cho nên Con Thánh sinh ra sẽ được xưng là Con Đức Chúa Trời. Kìa, Ê-li-sa-bét, người họ hàng với cô dù trong tuổi già nua, cũng thụ thai đã sáu tháng rồi. Bà này có tiếng là hiếm hoi. Vì không có điều gì Đức Chúa Trời không làm được!”

Ma-ri nói: “Vâng, con là đầy tớ Chúa, nguyện việc đó xảy đến cho con như lời ông nói!” Rồi thiên sứ rời khỏi Ma-ri.” (https://bible.com/bible/449/luk.1.26-38)

God Blessing

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, cây thông Noel và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, cây thông Noel và trong nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.