ÔNG TẤN KHÔNG PHẢI LÀ TIỂU SỐ

ÔNG TẤN KHÔNG PHẢI LÀ TIỂU SỐ
Tôi mới nhận được tin nhắn gởi tới như sau : ” Anh em lều báo đã xác minh lại vụ ông tấn báo cáo, thì đây là báo cáo trong cuộc họp chi bộ đảng của thành ủy, nên ông tấn nói “chưa ai đói khổ = chưa đảng viên nào đói và khốn khổ” là ko ngạc nhiên. Còn ký giả bài báo sẽ bị kỷ luật vì tội thông tin không trung thực đã khiến dư luận giận dữ đó. Miền Trung có ông đặng văn minh chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cũng báo cáo nội bộ y ông tấn về chăm lo đời sống các bộ đảng viên dưới mình, nhưng nay lại bị báo chí mang ra công khai thì tội các ông này, mấy cậu nhà báo nguy hiểm quá !”
Tuy nhiên tôi xem cái bằng PTTH của ông tấn và con đường tiến thân từ phong trào đoàn. Ông tấn sinh năm 1963 mà mãi tới 2003, chậm so với tuổi 24 năm mới tốt nghiệp hệ bổ túc văn hóa thì biết ngay mấy ông này phát biểu vậy là đúng với trình độ học hiểu của họ, nhất là họ không có đức tin vào Đấng Chúa Thần Thượng Đế thì tôi càng ko ngạc nhiên.
Kinh thánh đã chép rằng: “CHÚA, Ðấng cứu chuộc ngươi, Ðấng tạo thành ngươi từ trong lòng mẹ, phán thế nầy: Ta là CHÚA, Ðấng làm nên mọi sự; Một mình Ta căng cả bầu trời; Một tay Ta trải rộng trái đất. Ta làm cho phường nói dối thất vọng về những điềm chúng thấy, Biến bọn thầy bói thành bọn ngu ngốc, Khiến những kẻ khôn ngoan ra những kẻ tầm thường, Làm cho tri thức chúng trở thành trò dại dột. (Ê-sai 44:24‭-‬25) Vì Ngài biết rõ kẻ nào giả dối; Khi Ngài thấy gian tà, Ngài há sẽ bỏ qua sao? Kẻ ngu dại bỗng nhiên được trở nên khôn sáng, Chỉ khi nào lừa cái đẻ ra người thì chuyện đó mới có mà thôi. (Gióp 11:11‭-‬12)
Anh em hãy cầu nguyện cho các lãnh đạo Đảng và Chính quyền để họ đầu phục Chúa, tin nhận Chúa thì mới có lòng kính sợ Chúa, học kinh thánh để nhận lấy sự khôn ngoan từ Chúa thì nhân dân Việt Nam mới được ấm no.
God Blessing