SỰ LỰA CHỌN “LẼ SỐNG” CỦA KITO HỮU/ CƠ ĐỐC NHÂN

Cuộc đời có hai vấn đề lớn mà chúng ta phải lựa chọn là lựa chọn
1/ Mục đích cuộc sống
2/ Mục tiêu làm người
Là một Kito Hữu/ Cơ đốc nhân, nên lựa chọn như thế nào?
I/ VỀ MỤC ĐÍCH CUỘC SỐNG
Hình dung như sau: “Tổ chức cuộc đời” giống như một “Công ty” hay bất kỳ tổ chức chuẩn mực nào, thì CHỦ TỊCH TỔ CHỨC đã ấn định KẾ HOẠCH/ CHƯƠNG TRÌNH/ TẦM NHÌN của Công ty và Quy định CÁC MÔ TẢ / KPIs cho từng nhân sự, bộ phận trong công ty để thực hiện các nội dung đó.
Thù lao thăng tiến hay thưởng phạt/ sa thải nhân sự tuỳ theo CÁCH LÀM VIỆC & THÁI ĐỘ CHẤP HÀNH của họ với các QUY ĐỊNH/ KPIs của Công ty đã ấn định. Đồng thời quy định mỗi người thực thi công việc ĐẠT năng suất – chất lượng – và hiệu quả cao nhất, đóng góp thành tích lớn nhất cho công ty.
Mỗi vị trí – chức năng trong công ty đã được “BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC” cẩn thận kỹ lưỡng rõ ràng và các chỉ số KPIs phải đạt được. Nhân sự công ty dù MUỐN hay KHÔNG MUỐN cũng phải làm việc, không làm được việc thì bị thay đổi công việc hoặc bị đào thải. Mỗi nhân sự công ty phải cố gắng mỗi ngày để tuân thủ và sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.
Có thể, tuỳ theo NHIỆM VỤ/ CHỨC NĂNG được giao mà PHƯƠNG CÁCH VÀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC của nhân sự sẽ khác nhau:
⁃ Cấp Thừa hành thì chủ động “TỰ GIÁC” làm, hoặc “thụ động” CHỜ SAI KHIẾN mới làm;
⁃ Cấp Quản lý thì cứ “TUÂN THỦ” QUY TRÌNH mà quản lý – giám sát các nhân viên thừa hành làm việc; Hay chểnh mảng không tuân thủ việc quản lý / giám sát của mình
⁃ Cấp Điều hành thì “QUYẾT ĐỊNH” các CHƯƠNG TRÌNH / GIẢI PHÁP/ HÀNH ĐỘNG, ban hành các quy trình để hướng dẫn hành động, và chỉ đạo hành động trực tiếp ; Hay lơ là nhiệm vụ, lạm dụng quyền hành, thủ lợi thay vì nổ lực phát triển.
⁃ Cấp Quản trị thì hoạch định chiến lược, quyết định bộ máy, cơ cấu nguồn lực, lãnh đạo chính sách & giám sát cấp điều hành làm việc. Hay chây lười, hưởng thụ xa hoa không chuyên tâm quản trị cơ nghiệp.
– Các mục tiêu cuộc sống đã được Thiên Thượng “an bài” “lập trình sẵn” “lên kế hoạch sẵn” cho mỗi người phù hợp với CHƯƠNG TRÌNH của Thượng Thiên dành cho họ trong bối cảnh tổng hoà cuộc sống chung – cũng như mô tả trên trong bối cảnh một doanh nghiệp hay tổ chức xã hội
Như vậy, mỗi người dù muốn hay không muốn tuân theo sự “an bài” Thiên Thượng, thì “mục tiêu” kế hoạch của Thiên Thượng cũng sẽ phải diễn ra theo THIÊN Ý trên, họ KHÔNG THỂ THAY ĐỔI bởi THIÊN Ý đã AN ĐỊNH theo đúng KẾ HOẠCH của Người.
Mỗi người, không phải là một con robot, vì thế có thể dung TỰ DO ĐỂ TỰ CHỌN tận tâm gắng sức hoàn thành mục tiêu cuộc đời trên tất cả công việc theo hoạch định của “công ty” trần thế. Hoặc TỰ CHỌN THÁI ĐỘ tuỳ ý, tuỳ tiện, tuỳ thích để không làm theo hoạch định CHỦ NHÂN. Guồng máy “thời đại” vẫn quay và vẫn tiếp diễn, mục tiêu hoạch định của THIÊN Ý vẫn tiến về đích và hoàn thành đúng kỳ hạn. người CHỌN THÁI ĐỘ tận tâm phục tùng cống hiến thì được Thiên Thượng QUY HOẠCH cho người đó được hoàn tất mỹ mãn công việc và dự liệu của họ, được tôn quý vinh danh.
Còn người CHỌN thái độ khước từ nhiệm vụ được giao phó, làm việc không tận tụy, phá bĩnh chọc gậy bánh xe,.. làm ngược lại tính CÔNG CHÍNH, hoặc thủ lợi bất chính khi làm việc, hoặc buông trôi công việc, thì hình thức kỷ luật họ từ khuyến cáo, khiển trách, cảnh cáo hoặc “sa thải” họ ra khỏi cuộc sống trần thế này.
2/ VỀ MỤC TIÊU LÀM NGƯỜI
Mục tiêu làm người có ba sự LỰA CHỌN như sau:
⁃ Lựa chọn căn cứ trên TÌNH THƯƠNG
⁃ Lựa chọn căn cứ SỰ CHÍNH TRỰC
– Và lựa chọn căn cứ SỰ THIỆN LƯƠNG;
Hoặc cũng có thể không theo ba sự lựa chọn này.
Khi các mục đích cuộc sống nằm bên ngoài bản thân, thì mục tiêu làm người nằm ngay trong chính “tinh thần” hoặc “bản năng” của chính người. Nếu mục đích cuộc sống, Thượng thiên “ban hành” và yêu cầu tuân thủ quy thức, quy định, quy trình, … thì mục tiêu làm người Thượng Thiên cũng ban hành “quy chuẩn làm người” căn cứ : YÊU THƯƠNG, CHÍNH TRỰC, THIỆN LƯƠNG. Và để cho người “TỰ CHỌN” lối sống của chính mình.
Nên nếu nói rắng Kito Hữu/ Cơ đốc nhân “không được lựa chọn” mà sống tuân thủ định mệnh đã an định là không chính xác, mà tất cả Kito Hữu/ Cơ đốc nhân đều có TỰ DO để “CHỌN LỰA”:
⁃ Lựa chọn việc “Tuân thủ” theo KẾ HOẠCH AN ĐỊNH của Thượng Thiên trong mọi hoàn cảnh sắp đặt trong cuộc sống, mọi kế hoạch – chương trình diễn ra – xảy đến- sẽ xảy đến với mình. Lúc này Kito hữu/ Cơ đốc nhân nên học cúi đầu phục tùng THIÊN Ý, tận tâm, tận lực, tận sức, dù là trong bất cứ vai trò thừa hành, quản lý, điều hành – quản trị hay chỉ là tư vấn … thì vẫn phải tận tâm thực thi cho tốt nhất.
⁃ Kito hữu/ Cơ đốc nhân lựa chọn TIÊU CHUẨN LÀM NGƯỜI theo chuẩn mực THIỆN LƯƠNG, CHÍNH TRỰCYÊU THƯƠNG để làm người. Chứ không chọn TRANH ĐẤU, GIÀNH GIẬT, BẤT CÔNG, ỨC HIẾP và sống TÀN NHẪN với người khác.
Với LỰA CHỌN thứ nhất, Kito hữu/ Cơ đốc nhân “lựa chọn” vâng phục “kế hoạch cuộc sống”, công việc mà THIÊN Ý đã an định, ngày đêm khuya sớm tận tâm, trung thành làm việc và luôn luôn hoàn thành ý muốn của CHỦ NHÂN. Đương nhiên sự chúc phước bằng của cải vậy chất và vinh dự sẽ được bù đắp xứng đáng; tuy nhiên không sử dụng thành quả cho nhu cầu thoả mãn bản thân quá mức, nhưng hãy dùng điều này tiếp tục tái đầu tư vào “mục đích cuộc đời” cho đời và đầu tư vào “mục tiêu làm người” cho đời.
Với sự LỰA CHỌN thứ hai, Kito hữu/ Cơ đốc nhân lựa chọn sống “thiện lương – chính trực – yêu thương” trong tất cả mọi tình huống. Đây là lựa chọn khó khăn để bảo vệ các nguyên tắc giá trị “làm người” giữa cuộc đời nhiễu nhương tranh đấu, giành giật, bất công, ức hiếp, tàn nhẫn và tàn hại nhau, thì đây ĐÂY LÀ SỰ LỰA CHỌN PHẢI TRẢ GIÁ! Cái giá phải trả thậm chí rất đắt: từ bị hiểu lầm, bị vu oan, lợi dụng, bị bán đứng bị hãm hại, bị khước từ, bị từ bỏ, bị phản bội… Vị đắng cuộc đời, nhiều Kito hữu/ Cơ đốc nhân phải nếm trải đủ điều cay nghiệt, bao gồm sống cô đơn, cô độc, lủi thủi một mình để có thể “làm người thuận theo THIÊN Ý
Trong cuộc đời này, chúng ta cần XÁC TÍN vào “lựa chọn” SỐNG thuận theo Thiên ý:
⁃ Được đồng hành, chúc phúc, được cung cấp nguồn lực để sống đúng và sống tốt (theo tiêu chuẩn Thiên Thượng)
⁃ Được trao ban năng lực, trí tuệ thông suốt, được hướng dẫn, linh cảm, trui rèn bản lĩnh
⁃ Được bảo vệ, chở che, can thiệp và binh vực kịp thời trong các biến cố
⁃ Được an ủi, xoa dịu và an tịnh trong tâm hồn
(Nguồn : Cảm ơn anh Nguyễn Vĩnh Minh Thành đã kỳ công ưu tư đúc kết những nội dung này.)