TÌNH YÊU XÓA BỎ HẬN THÙ

Trong thời gian thực hiện sứ mạng trên đất, Chúa Jesus Christ đã ban cho các môn đồ một bí quyết để chống lại mọi ác căn của thế gian mờ tối do Satan lãnh đạo, Chúa Jesus phán: “Ta ban cho anh em một điều-răn mới, nghĩa là anh em phải yêu nhau; như ta đã yêu anh em thể nào, thì anh em cũng hãy yêu nhau thể ấy”. (Giăng 13:34)
Thật vậy, nếu thế giới loài người ko có tình yêu thương mặc dầu thì chỉ còn là bãi chiến trường, đầy xác chết và quạ đến rỉa xác ! Giải pháp cho các vấn đề xung đột của loài người là tình yêu thương.
Trong một dịp khác, khi được hỏi điều răn nào lớn hơn hết, Chúa Jesus đã trả lời: “ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều-răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều-răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:37-40)
Sứ đồ Phao-lô sau những năm tháng thăng trầm sống nhờ luật pháp, cho tới biến cố ngã ngựa bị mù mắt trên đường tới Đa Mách để tìm bắt và giết Chúa; tại đây ông đã gặp, đã nghe tiếng Chúa Jesus thổn thức bên tai “Hỡi Sau-lơ sao con đi tìm giết ta!?” Nghe được tiếng Chúa ông đã lập tức phản tỉnh, bởi chính lời của Chúa Jesus mang âm vị của tình yêu từ trái tim tha thứ gọi mời ấy đã cho ông nhìn thấy tình yêu trọn vẹn của Chúa Jesus để sau đó ông đúc kết rằng:
?❤Tình yêu-thương hay nhịn-nhục; tình yêu-thương hay nhân-từ; tình yêu-thương chẳng ghen-tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu-ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư-lợi, chẳng nóng-giận, chẳng nghi-ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công-bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu-thương hay dung-thứ mọi sự, tin mọi sự, trông-cậy mọi sự, nín-chịu mọi sự. Tình yêu-thương chẳng hề hư-mất bao giờ. Các lời tiên-tri sẽ hết, sự ban-cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông-biết hầu bị bỏ. Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức-tin, sự trông-cậy, tình yêu-thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu-thương✝️.(https://bible.com/bible/193/1co.13.1-13.VB1925)
Bạn có muốn mọi người yêu thương và tôn trọng bạn không ? Nếu bạn muốn thì trước tiên hãy thật lòng yêu thương và coi trọng mọi người hơn mình ngày nhé.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha đời đời ban cho anh chị em tình yêu của Cha để anh chị em sống vùng vẫy trong biển tình mặc dầu với Cha, với nhau làm vơi cạn những xung đột, những nhọc nhằn, và xóa bỏ sự khác biệt để sống ở đất như ở trời, Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *