TRẮC NGHIỆM ĐỨC TIN KI-TÔ HỮU – LỜI HỨA SIÊU LINH

Đọc Sáng thế rồi liên hệ cho ngày hôm nay, anh chị em có tin rằng:
1. Trong Chúa Giêsu Ki-tô chúng ta đã nhận mọi lời hứa như Ápraham đã nhận từ Chúa không?
2. Vương quốc Đấng Chúa Thần được cai trị bởi chính Đấng Christ?
3. Trời mới, đất mới, thành Jeruslem mới, đền thờ mới là ở trong chính Chúa Jesus Christ, hay chúng ta còn phải chờ?
4. Bạn đã thuộc công dân Vương quốc Đấng Chúa Thần chưa? Làm thể nào thì một người trở thành công dân mang Quốc tịch Thiên Quốc vào sống tại Vương quốc Đấng Chúa Thần ngay bây giờ?

Sách Sáng Thế chương 1 : “Ban đầu Đấng Chúa Thần Thượng Đế dựng nên trời và đất. Thuở ấy đất hoang vắng và trống không. Bóng tối bao phủ trên mặt vực thẳm. Thần của Đấng Chúa Thần vận hành trên mặt nước. Đấng Chúa Thần phán, “Phải có ánh sáng,” thì có ánh sáng. Đấng Chúa Thần thấy ánh sáng là tốt đẹp. Đấng Chúa Thần phân rẽ giữa ánh sáng và bóng tối. Đấng Chúa Thần gọi ánh sáng là ngày và bóng tối là đêm. Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ nhất. Đấng Chúa Thần phán, “Chúng Ta hãy dựng nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta, và theo hình dạng Chúng Ta, để chúng quản trị các cá biển, các chim trời, các súc vật, các thú rừng trên đất, và mọi sinh vật bò sát mặt đất.” Vậy Đấng Chúa Thần dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh Đấng Chúa Thần. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Đấng Chúa Thần ban phước cho họ. Ngài phán với họ, “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, hãy làm cho loài người đầy dẫy khắp đất, và hãy chế ngự nó. Hãy quản trị cá biển, chim trời, và mọi sinh vật di động trên đất. Đấng Chúa Thần thấy mọi việc Ngài đã làm đều rất tốt đẹp. Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ sáu.” (
https://bible.com/bible/19/gen.1.1-31)
Sau thì mời anh em tra cứu bảng hướng dẫn dưới đây để cùng nhau xác nhận mình là ai trong Chúa Jesus Ki-tô nhé.
Chúc anh chị em hưởng thụ trọn vẹn ngày thánh nhật an bình và hạnh phúc trong tình yêu của Đấng Chúa Thần là Cha toàn năng, toàn tri và toàn tại của chúng ta, amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.