BƯỚC NHẢY CỦA ĐỨC TIN

“Chủ nghĩa vô thần là một lựa chọn thiếu lý trí nhứt” (F.Collins)
“Chỉ một mình lý trí thì không tài nào chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đức tin là lý trí cộng với mặc khải, mà mặc khải đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ bằng cả trí tuệ lẫn tâm hồn. Bạn không chỉ đọc những nốt nhạc ghi trên giấy, mà bạn phải nghe âm nhạc.
Do đó, bước nhảy của đức tin là cần thiết cho bạn.” (Tiến sĩ Francis Collins).
Tiến sĩ Francis Collins là nhà tiên phong trong Di truyền học hiện đại, đặc biệt nổi tiếng với “Dự án bản đồ gene người (Human Genome Project – HGP). Ông từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc gia về Gene người (NHGRI) tại Hoa Kỳ.
Cuốn “Ngôn ngữ của Chúa: Một nhà khoa học trình bày chứng cứ cho Đức tin” (“The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief) của Francis Collins nằm trong danh sách “best-seller” (theo thống kê của tờ New York Times). Collins tóm lược những trải nghiệm của ông từ một người vô thần trở thành tín hữu Thiên Chúa giáo, luận bàn ý niệm về Thiên Chúa trong nhiều lãnh vực như sinh học, vật lý học vũ trụ, tâm lý học…
“Tôi nhận ra rằng các phương pháp khoa học chỉ có thể trả lời được câu hỏi mọi thứ hoạt động NHƯ THẾ NÀO. Nhưng chúng lại không trả lời được câu hỏi TẠI SAO – và đó thực tế lại là những câu hỏi quan trọng nhứt.
Tại sao lại “có” gì đó chứ không phải là “không”?
Tại sao vũ trụ lại được điều chỉnh tinh vi đến vậy để sự sống có thể phát sinh?
Tại sao con người lại mong muốn làm điều đúng đắn, tốt đẹp – mặc dù có những điểm bất đồng trong nhận thức về tiếng gọi sâu xa ấy?…
Và, tôi nhận ra rằng chủ nghĩa vô thần là một lựa chọn thiếu lý trí nhứt”./.
—————————————————————–
Bài của Thầy NChuong Matthew

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *