Chúa Jesus đã sống lại rồi!

Hãy vui mừng hoan hỉ lên hỡi anh chị em !

Bởi vì Lễ Phục sinh là cơ hội để chúng ta trở nên tốt hơn chúng ta của ngày hôm qua.

Chúa Giê-xu đã chịu hy sinh chính mình để Đấng Chúa Thần Thượng Đế tha thứ tội lỗi của chúng ta.

Sự trỗi dậy của Ngài vào Lễ Phục sinh cho chúng ta hy vọng rằng chúng ta vẫn có thể được tha thứ cho tội lỗi của mình phạm phải và được sống lại
, khiến cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn trước đây.

Vì vậy, hãy mỉm cười và sống tốt hơn, đạo đức hơn, chính trực thêm và hy vọng khi biết rằng chúng ta đã được Chúa tha thứ và tha thứ không giới hạn bởi vì “Đấng Chúa Thần là tình yêu thương”.

“Chúc tụng Đấng Chúa Thần Thượng Đế, Cha của Giê-xu, Chúa Cứu Thế chúng ta. Nhờ lòng nhân ái lớn lao của Ngài chúng ta được sinh lại để nhận một hi vọng sống vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sống lại từ trong kẻ chết.”

(https://bible.com/bible/205/1pe.1.3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *