CHÚA JESUS LÀ VUA TRÊN MUÔN VUA

Chúa Nhật thứ 34, là ngày cuối cùng của năm phụng vụ hàng năm, được hội thánh thiết lập làm ngày tôn vinh Chúa Jesus là Vua.
Phúc Âm hôm nay hội thánh tập trung vào sự đối đáp trong biến cố thập tự giá giữa Chúa Jesus và con người: “Nếu ngươi là Vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi! Phía trên đầu Ngài, có đề rằng: NGƯỜI NÀY LÀ VUA DÂN GIU-ĐA. Vả, một tên trộm-cướp bị đóng đinh cũng mắng-nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa!….
♎❤✝️?✝️❤♎
1. Sự đối lập quan điểm giữa Vua đất và Vua Trời.
+ Vua đất: bao gồm tất cả các vua chúa, thủ lãnh ngồi trên ngai vàng trị vì các quốc gia trên đất.
– Về quyền hạn: Để lên ngôi thì cần chiến thắng đồng loại bằng mọi giá; để phát huy quyền lực – uy danh thì các vua lập ra đủ thứ luật lệ chủ quyền; để duy trì ngôi vị thì các vua sử dụng bạo quyền, thông qua sức mạnh họng súng, nhà tù và giá treo cổ sẵn sàng tàn sát bất cứ ai đối nghịch ý vua.
– Về đạo đức khi chưa soán được ngôi thì rất mẫu mực, thề hứa bằng tất cả mỹ từ mị dân; sau khi nắm quyền thì tha hóa, tham vị cố quyền trở nên độc quyền, độc tài, độc ác, độc trịch thượng và coi Trời bằng vung!
– Về số phận của các vua, thì lịch sử đã chép lại là tất cả các triều đại do các vua quan độc ác cai trị dù có mạnh thế nào đi nữa thì cuối cùng triều đại của họ đều bị sụp đổ rất nhanh; các vua đều bị phơi thây giữa bạch nhật để ngàn đời nguyền rủa, đầy đọa trong ô nhục truyền thống. (Ví dụ: Pharaon, Nero, Alecxan Đại đế, Hít-le, Lê-nin, Gadafi…..)
+ Vua Trời, đó chính là Chúa Jesus Ki-tô.
– Chúng ta hãy cùng xem sứ đồ Phao-lô minh định về Thân thế và Thiên chức làm Vua Hoàn Vũ của Ngài như sau:
?Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình-đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm-giữ;
?Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên giống như loài người;
✝️Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập-tự.
♎ Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus-Christ là Chúa, mà tôn-vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha❤.(Phi-líp 2:6‭-‬11)
Thật vậy, lý trí và tri thức của loài người sẽ ko bao giờ tin được vào phương cách nhậm tước vị làm Vua trên muôn vua, làm Chúa trên muôn chúa của Đấng Christ. Ngài đã đi lên vinh quang trên thảm đỏ bằng máu vô tội của chính mình, nghe tiếng tung hô vang trời “hãy giết nó đi, đóng đinh nó đi…”; qua sự thẩm vấn “nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì tự cứu lấy mình đi…” và cuối cùng nhục nhã tới độ bị lột hết áo quần, rồi trần truông treo giữa trời đất, và gục đầu chết lơ lửng trên đầu những kẻ mà do chính tay Ngài tạo ra. Sự tột cùng đau khổ đó là bằng chứng Tình Yêu Tận hiến để cứu chuộc nhân loại, và là mục đích tối thượng trong Thiên chức làm Vua của Vương Quốc Thiên đàng được trị vì chỉ bởi tình yêu thương tận hiến trên thập tự giá!
Chúa Jesus là Vua Trời; Ngài trị vì bằng tình yêu thương, nên hoàn toàn đối lập với các vua của đất. Vì vậy triều đại của Ngài tồn tại tới muôn đời bất diệt, thần dân của Ngài luôn luôn sống ở đất như ở trời. Luận cổ suy kim qua các thời đại cứ khi nào dân của Chúa bị các vua của đất đàn áp, tàn sát, tới mức điên rồ truy cùng, giết tận thì lại càng làm cho Triều đại của Vua Jesus thêm phát triển, bờ cõi của Ngài càng nhanh mở rộng tới tận cùng thế giới. Còn các vua đất kia thì đều chết ko toàn thây, cùng các triều đại của họ lập ra đều tuần tự hoàn toàn sụp đổ trong đê hèn!
Là thần dân trong Vương quốc của Chúa, chúng ta ko theo đuổi thú vui hoan lạc trần tục, hay bằng mọi giá, dùng mọi thủ đoạn độc ác với đồng loại để được làm vua; cho dù chỉ với ý nghĩ, tư tưởng muốn làm vua của vợ, của con hay của Cty mình để thỏa mãn thú tính. Trái lại chúng ta đã kinh nghiệm được tình yêu tận hiến của Chúa qua Lời quyền năng của Chúa, được tái sinh làm công dân Nước Trời, được Chúa Thánh Linh soi sáng, cảm động sống hạnh phúc, thỏa lòng và cống hiến cho nhân loại điều tốt nhất mỗi ngày trong đức tin vào lời hứa của Chúa: “Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đều đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận cùng mọi thời đại.” (https://bible.com/bible/449/mat.28.18-20.NVB)
Suy ngẫm: Bạn đang đặt niềm tin và tôn vinh vua nào để làm chủ đời sống của bạn?
Xin Chúa chúc phúc lành cho bạn để bạn có đức tin vào Chúa Jesus để được hưởng phước nơi Thiên đàng tại thế cũng như qua đời, Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *