HÃY TỈNH THỨC

Trong những ngày ấy, sau cơn hoạn nạn, Mặt trời sẽ tối, Mặt trăng sẽ hết sáng, Các ngôi sao từ trời sẽ rơi xuống Và những quyền năng trên không trung bị rúng động. Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người ngự đến giữa các đám mây với vinh quang và quyền năng vĩ đại, rồi Ngài sẽ sai thiên sứ đi tập họp những người được chọn lựa khắp bốn phương, từ chân trời đến góc biển.
Hãy học bài học nơi cây vả: khi cây đâm chồi nẩy lộc, thì các con biết gần đến mùa hè. Cũng vậy, khi các con thấy những điềm nầy xảy ra thì biết rằng Ngài đã đến gần nơi ngưỡng cửa. Ta nói thật cùng các con, thế hệ nầy sẽ không qua đi trước khi những việc đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Ta phán sẽ không bao giờ qua đâu.”
Về ngày hay giờ ấy không ai biết được, ngay cả thiên sứ trên trời lẫn Con cũng vậy, ngoại trừ Cha. Hãy coi chừng, hãy tỉnh thức vì các con không biết khi nào giờ đó sẽ đến. Cũng như một người kia lên đường đi xa, khi rời nhà, người giao quyền cho các đầy tớ cai quản công việc nhà, chia cho mỗi người một việc và dặn người gác cửa canh chừng. Vậy hãy thức canh, vì các con không biết khi nào chủ nhà đến, hoặc chiều tối, lúc nửa đêm, khi gà gáy hay ban mai, kẻo khi chủ về bất ngờ, bắt gặp các con đang ngủ. Những gì Ta bảo các con, Ta cũng bảo cho mọi người: “Hãy tỉnh thức!” (https://bible.com/bible/449/mrk.13.24-37)
Lịch sử Hội Thánh và Thế Giới luôn có nhiều người tính ra ngày tận thế rất cụ thể, sau đó họ rao giảng ngày giờ đó như đúng rồi và nôi kéo được rất nhiều tín đồ bán tháo nhà cửa đi theo nhau lên núi chờ Chúa đến…trong khi chính Chúa Jesus đã khẳng định là ” về ngày giờ đó chỉ Cha Ta biết mà thôi…” hãy nghe tiếp trong clip này nhé anh em ?
God Blessing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *