LẠ LÙNG CHIÊN CON

“Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi…… Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:29-34)

Không có bất cứ giáo chủ nào trên thế giới chịu tự hóa thân làm CHIÊN CON để tự hiến thân mình làm của lễ chuộc tội cho những kẻ tội đồ. Mà những kẻ tội đồ đó vẫn đêm ngày “ăn cháo đá bát” và luôn khát vọng tống khứ Ngài ra khỏi cuộc sống và cộng đồng của họ.

Thế giới này chỉ có duy nhất Đức Jesus Kito là giáo chủ chết đi – sống lại – thăng thiên và trở lại vì những tội đồ để tha thứ, làm mới, nuôi dưỡng, quan phòng và ban ơn đến ngàn đời cho những kẻ nhận biết mình được cứu khỏi tội lỗi – luật pháp – và sự chết là nhờ hoàn toàn CÔNG ĐỨC của CHIÊN CON và cũng là CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG!

Với người chưa được Chúa cứu thì đọc điều này thật buồn cười. Nhưng bạn hãy tin đi, tôi cầu xin Chúa Thánh Thần mở mắt tâm linh của bạn để bạn nhìn thấy Đức Jesus Kito đang rang rộng cánh tay muốn cứu bạn và chăm sóc bạn đến muôn đời sau! Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *