LỄ THỜ PHƯỢNG ĐẤNG CHÚA THẦN THƯỢNG ĐẾ TOÀN NĂNG

Ngày Chúa nhật vào lúc 09:30, 21/11/2021
? Dẫn Chương Trình: Thầy Xuân Năm
? Chủ Lễ: Mục Sư Kiêm
? Công Bố Phúc Âm: Mục Sư Kiêm
? Ê-sai 51:4–6
? Thi thiên 93
? Giu-đe 25-27
? Mác 13:24-37
?Email : vietnamlutheran@gmail.com
?Youtobe Link trực tiếp ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *