NGÀY 29/7. KHÔNG NGỪNG THƯƠNG XÓT

Vì sao Đức Chúa Trời thương xót tôi?

LỜI CHÚA

Ngài cứu rỗi không phải vì công đức chúng ta, nhưng bởi lòng nhân từ Ngài ban Thánh Linh tẩy sạch tội lỗi và đổi mới chúng ta. (Tít 3:5 – Bản Diễn Ý)

Hãy ở luôn trong vòng tay yêu thương của Thượng Đế trong khi chờ đợi Chúa Cứu Thế Giê-xu nhân từ hoàn thành sự sống vĩnh cửu trong anh em. (Giu-đe 21 – Bản Diễn Ý)

Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn,
Chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật.
(Thi Thiên 86:15)

Đôi khi chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời là Đấng thỉnh thoảng mới thương xót và làm ơn cho chúng ta một lần, hoặc chúng ta cho rằng khi cần kíp chúng ta mới cần xin Chúa thương xót. Thật lầm lẫn khi suy nghĩ sự thương xót của Đức Chúa Trời giống như sự thương xót của loài người, lâu lâu ‘bố thí’ lòng thương xót cho người khốn khó. Cũng thật sai lầm khi cho rằng trong cảnh ngộ khốn đốn chúng ta mới cần Chúa thương xót.

Tác giả Thi Thiên 86 thưa với Chúa rằng:

Chúa ôi! Trong vòng các thần không có ai giống như Chúa;
Cũng chẳng có công việc gì giống như công việc Chúa.
Trong vấn đề Chúa thương xót, chúng ta có thể thưa với Chúa rằng:
Chúa ôi! Trong vòng các thần không có ai thương xót như Chúa,
Cũng chẳng có ai bày tỏ lòng thương xót như Chúa bày tỏ.

Đức Chúa Trời là Đấng chậm nóng giận, nhân từ, chân thật và hay làm ơn. Ngài thương xót chúng ta vì Ngài là Đức Chúa Trời của lòng thương xót. Lòng thương xót của Ngài thể hiện qua việc làm ơn. Lòng thương xót của Chúa không bao giờ cạn, chẳng bao giờ vơi và luôn luôn dư dật cho tất cả mọi người. Có thể nói lòng thương xót của Chúa là 24 giờ trong 1 ngày, 7 ngày trong một tuần, 365 ngày một năm, và cứ kéo dài cho đến đời đời.

Đức Chúa Trời thương xót chúng ta vì chúng ta luôn luôn cần đến lòng thương xót của Ngài. Nếu ý thức mình là người yếu đuối, bất toàn, dễ vấp ngã và dễ phạm tội, chúng ta sẽ ở luôn trong vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời để nhận sự thương xót của Ngài.

Nhờ sự thương xót của Ngài mà chúng ta được tha thứ tội lỗi và được đổi mới ngày càng hơn. Nhờ sự thương xót của Ngài mà chúng ta nhận được sự sống đời đời.

CẦU XIN

Chúa Hằng Hữu! Với lòng nhân đức thiện hảo,
Với tình yêu bao la dạt dào,
Xin quay lại đoái hoài đến con!
(Thi Thiên 69:16 – Bản Diễn Ý)

Oaktreevu