NGÀY 30/6. VƯỢT QUA THỬ THÁCH

Làm sao biết tôi đã vượt qua những thử thách của Chúa?

LỜI CHÚA

Mục đích của những thử thách đó là để tôi luyện niềm tin anh em cho vững bền, tinh khiết, cũng như lửa thử nghiệm và tinh luyện vàng. Đối với Thượng Đế, đức tin anh em còn quý hơn vàng ròng; nếu đức tin anh em giữ nguyên chất thuần khiết qua cơn thử lửa, anh em sẽ được khen ngợi, tuyên dương và hưởng vinh dự khi Chúa trở lại. (I Phi-e-rơ 1:7 – Bản Diễn Ý)

Để biết mình có vượt qua được thử thách của Chúa hay không bạn đừng đợi Đức Chúa Trời gởi bảng kết quả từ thiên đàng đến cho bạn. Cũng đừng nghĩ rằng sóng yên biển lặng trong cuộc đời của bạn tức là bạn đã vượt qua thử thách của Chúa.

Vì thử thách liên quan đến đức tin, cho nên bạn cần xem xét đức tin để biết mình đã vượt qua những thử thách của Chúa hay chưa.

Kinh Thánh so sánh việc thử thách để tôi luyện đức tin của chúng ta như lửa thử vàng.

Vàng thời thử lửa thử than,

Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.

-Qua thử thách, đức tin của bạn có còn không? Nói cách khác qua thử thách bạn biết mình có đức tin thật hay không. Nếu vàng thật có thể chịu nổi sức nóng của lửa và không bị  đốt cháy thì đức tin thật của bạn nơi Chúa cũng chịu nổi thử thách và không bị huỷ hoại do thử thách. Nếu lửa nóng đến đâu vàng thật vẫn chịu được và vẫn tồn tại thì thử thách dù trăm bề đức tin thật vẫn chịu nổi và vẫn còn đó.

-Qua thử thách, đức tin của bạn có được tôi luyện hay không? Nhờ lửa ta biết vàng thật hay giả, cũng nhờ lửa ta tinh luyện vàng. Thử thách của Chúa cũng tương tự như lửa vậy. Chẳng những thử thách chứng tỏ đức tin thật hay giả mà còn tôi luyện đức tin, khiến đức tin trở nên thuần khiết. Kinh Thánh cho biết nhờ thử thách mà chúng ta trở nên “trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào”.

-Vàng thật không sợ lửa, đức tin thật không sợ thử thách. Nếu vàng phải ở trong lửa một thời gian thì chúng ta cũng cần nhẫn nại trong thời gian chịu thử thách. Bạn “chịu nổi” hay “chịu chết” khi trải nghiệm những thử thách của Chúa?

LỜI HỨA

Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. (Gia-cơ 1:2-4)

Oaktreevu