TIẾP THUỐC ATM CẨM MỸ & NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI

Số ca FO vẫn tăng như sóng thần tràn đầy các khu công nghiệp và lan rộng về vùng quê liên tục chưa hề thấy ngừng lại.
Vào nhà máy hơn 2000 công nhân 3 tại chỗ, thấy cách ly hơn 300 em mà không có thuốc. Lãnh đạo CTy cũng rất khó khăn tìm thuốc nào đúng đủ cho công nhân uống, vì đã uống theo toa của BYT nhưng FO bệnh không thuyên giảm…và GROUP TÔI YÊU SÀI GÒN đã đến thấy các em CN ho nhiều + sốt nên chúng tôi liền cấp thuốc cho công nhân rồi tìm cách giúp doanh nghiệp sau.
Lãnh đạo Cty rất lo lắng về nhiễm chùm 2000 CN một lúc thì nhà máy sẽ tê liệt đó bì phong tỏa. Nhưng tôi đã chia sẽ giải Pháp hữu hiệu CHIẾN THẮNG COVID DỄ NHƯ CƠM SƯỜN, FO ko triệu chứng vẫn làm việc, và khuyến khích CN tự kiểm soát sức khỏe nếu có triệu chứng là test, rồi uống thuốc là êm….nghe Tôi nói thì ban lãnh đạo đã bình yên trở lại và hẹn mai họp xin quyết định rồi quyết.
God Blessing